Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu

Fakulta FF
Studium jednooborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 15
Počet uchazečů pro tento akad. rok 10
Počet přijatých pro tento akad. rok 6
Studium garantuje

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

tel.: 585 633 206 mobil: 737 710 214

e-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz

Katedra nederlandistiky FF UP

Křížkovského 14 771 80 Olomouc

tel.: 585 633 270 (sekretariát)

e-mail: iva.jancikova@upol.cz

netherlandistics.upol.cz

Charakteristika oboru

Obor Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu je v ČR prvním bakalářským filologickým oborem společného diplomu. Obor garantuje mezinárodní konsorcium UP v Olomouci, MU Brno, dále Universität Wien, Universitas Debrecen, UK Bratislava a Uniwersytet Wrocławski. Student musí během studia absolvovat nejméně jeden semestr v cizině na jedné ze zmíněných zahraničních univerzit.

Vzhledem k charakteru studia je nezbytné, aby se uchazeč seznámil se studijním programem před podáním přihlášky - viz. odkaz na webových stránkách katedry nederlandistiky.

Profil a uplatnění absolventa

Na začátku studia není požadována jakákoli znalost nizozemštiny. Absolvent však získá na konci bakalářského studia znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce jazyků a je mezinárodně orientován na práci v kulturní nebo jazykové sféře, zejména ve středoevropské oblasti (diplom je uznáván v ČR, Maďarsku, Polsku, Rakousku a SR). 

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

Zpět